PRONAĐITE NAS
PRONAĐITE NAS
O NAMA
O NAMA
KONTAKT
KONTAKT
O nama


Quality (Kvaliteta)
Kvaliteta se može definirati na više načina. Jedna od definicija jest da je kvaliteta prikladnost potrebama procijenjena od strane kupaca. Kvaliteta je također i omjer standardizacije uz konkurentnu cijenu i usmjerenost na tržište.

Aspekti kvalitete
  •             kvaliteta je udovoljavanje zahtjeva
  •             kvaliteta je rezultat prevencije
  •             standardi kvalitete su nedostaci nula (zero defects)
  •             mjerenje kvalitete je cijena neudovoljavanja zahtjevima
Service (Usluga)
Usluga je skup radnji pojedinca ili grupe usmjerene ka zadovoljenju nečijih potreba. Pri tome mogu ali ne moraju biti upotrebljeni materijalni resursi. U ekonomiji i marketingu, usluga je nematerijalni ekvivalent robe. Koristeći svoje znanje, iskustvo i vještine, davalac usluge učestvuje u ekonomiji, ne brinući za ograničenja skladištenja robe i bez potrebe da brine o nabavci materijala. Ipak, davalac usluga, serviser, mora ulagati u vlastito usavršavanje i marketing. Davaoci usluga čine tercijarni sektor ekonomije.

Provider (Onaj koji će vam omogućiti)
davatelj, pružatelj usluge, snabdjevač, olakšavati, pomoći, administrirati, nadgledati, obuzdavati, omogućiti, provesti u djelo, rukovati, rukovoditi, snaći se, upravljati, uspjeti, voditi, dodijeliti, dozvoliti, odobriti, osigurati, podariti, potpora, garantirati, pobrinuti se, utvrditi, zajamčiti, aktivirati, osposobiti, odobriti...Formalno-pravni podaci:

Identifikacioni broj: 4201352120006
Broj obveznika Poreza na Dodanu Vrijednost: 201352120006
Broj transakcijskog računa: Bosna Bank International - 141 001 000 534 3604
RAIFFEISEN BANK DD - 161 000 007 574 0036
Rješenje: Kantonalni Sud Sarajevo - 065-0-Reg-08-001701


Dobro došli u našu kompaniju


Od davnina čovjek ima potrebu za računanjem. Abak (abakus) najstarije je poznato pomagalo za računanje. To je usvari primitivna računaljka, starosti oko 2500 godina koja se koristila u raznim civilizacijama. Čak je i danas u upotrebi u azijskim zemljama.

            Mogli bismo ovako nabrajati u nedogled... ali od tada pa do današnjih dana tehnologija se kretala naprijed, u budućnost, a čovjek koji je tu tehnologiju izrodio, sve je bio nehajniji spram svoga čeda. Danas vam je teže nego ikad kupiti kvalitetan računar jer su ljudi pogrešno svatili pojam tehnologije, pojam budućnosti...

            Ako ne voliš to što radiš, ako ne želiš da ljudima daš najbolju konfiguraciju za novac koji ti ostavljaju ti onda zaobilaziš pozitivnu budućnost i za sebe i za kupca. Jer budućnost je odavno tu, odavno je naša tehnologija fascinantna...Znači do nas je!!!

            Pod "nas" mislimo, ne samo na QSP već i na vas kupce, korisnike. Zašto? Ljudi su zaboravili da kvaliteta računara ne ovisi samo o tehnologiji, već i o korisniku... Mnogi misle da je u kupovini računara najpreče to, ko ga je sklopio, da li su komponente "najjače na svijetu" ... Ne, zaista je tajna u nečem mnogo jednostavnijem. Vrlo je bitno da detaljno objasnite, a da vas osoba sa druge strane razumije, šta je to što vam tačno treba.
Mi želimo da vam prodamo ono što vama treba, a ne ono što mnogo košta.


S poštovanjem,


QSP d.o.o.